O projekte

Autom na ceste k vášmu srdcu je projekt Slovenskej kardiologickej spoločnosti, pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie.

Odborní garanti projektu:

 • doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., primárka oddelenia transplantácie a zlyhávania srdca NÚSCH, a.s.
 • MUDr. Peter Hlivák, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti
 • prof. Róbert Hatala, hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu

Cieľ projektu

 • chceme realizovať náhodný záchyt pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
 • ide o pacientov, ktorí trpia kardiovaskulárnym ochorením a nevedia o tom (prevalencia asymptomatických alebo oligosymptomatických foriem dysfunkcie ľavej komory nie je známa)
 • chceme upozorniť na dôležitosť prevencie
 • prevencia kardiovaskulárnych ochorení je rovnako dôležitá ako prevencia pred onkologickými ochoreniami
 • chceme vzdelávať verejnosť o kardiovaskulárnych ochoreniach, ktoré napriek pokročilej medicíne a medicínskych technológií sa stále na Slovensku výraznou mierou podieľajú na úmrtiach obyvateľov
 • chceme zachytiť pacientov, ktorí majú asymtomatickú alebo oligosymptomatickú systolickú alebo diastolickú dysfunkciu ľavej komory, alebo iné štrukturálne ochorenie srdca

Prečo to robíme?

Z prieskumu 2 MUSE, s.r.o. realizovaného v roku 2019 vyplýva, že Slováci výrazne podceňujú kardiovaskulárne ochorenia. Sú presvedčení, že na rakovinu sa na Slovensku zomiera najviac. Opak je však pravdou! Ročne však zomiera na ochorenia srdca a ciev viac pacientov ako na onkologické ochorenia.

Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zomrelo v roku 2018 na kardiovaskulárne ochorenia 25 tisíc ľudí na Slovensku a na onkologické ochorenia 13 tisíc pacientov. Rovnako sa kardiovaskulárne ochorenia ochorenia podieľajú výraznou mierou aj na hospitalizáciách pacientov. Zatiaľ čo na kardiovaskulárne ochorenia bolo v minulom roku hospitalizovaných až 185 tisíc pacientov a na onkologické diagnózy 113 tisíc pacientov. Verejnosť si ale riziko úmrtia spája najmä s onkologickým ochorením. Projektom Autom na ceste k Vášmu srdcu chceme dať téme kardiovaskulárnych ochorení vážnosť, upozorňovať na riziká ochorení srdca a ciev a realizovať náhodný záchyt pacientov prostredníctvom série vyšetrení realizovaných priamo v aute, ktoré sa zmení na pojazdnú kardiologickú ambulanciu.

Vyšetrenia

Auto je špeciálne prispôsobené k tomu, aby sa v ňom dali realizovať aj náročnejšie vyšetrenia podobne ako u kardiológa.

Čo vás čaká pred autom?

 1. Pred autom budú prebiehať pre pacientov vzdelávacie aktivity k téme kardiovaskulárne ochorenia, riziká a prevencia.
 2. Zároveň si budú môcť pacienti vyplniť anamnestický dotazník.
 3. Na základe dotazníka budeme vybraným pacientom realizovať niektoré z nasledujúcich meraní:
  • meranie tlaku
  • meranie pulzu
  • meranie špecifického markeru NT - pro BNP
  • postupovať budeme podľa diagnostického algoritmu ESC pre diagnózu srdcové zlyhávanierealizovať budeme aj spirometriu
 4. Na základe výsledkov vyššie uvedených meraní, budú vybraní pacienti pozvaní do nášho kardioauta, kde im bude lekárom – kardiológom realizované:
  • EKG vyšetrenie
  • ECHO vyšetrenie srdca (bude vyhotovený štandardný záznam, ktorý lekár neskôr vyhodnotí)

Pacient nám v prípade záujmu nechá na seba kontaktné údaje, a na základe zhodnotenia vyššie uvedených vyšetrení, ich budeme následne kontaktovať s výsledkom.

zber anamnestických údajov formou dotazníka

meranie pulzu

meranie tlaku

meranie špecifického markeru NT - pro BMP

postupovať sa bude podľa diagnostického algoritmu ESC pre dg. SZ

spirometria

EKG

Echo

Kde nás nájdete?

Autom navštívime obce, kde sa konajú slávnosti a kultúrne podujatia. Zameriame sa na cieľovú skupinu ľudí nad 60 rokov života.

Prešovský kraj, Bardejov
15. ročník Bardejovských kúpeľných dní
2. júlový víkend
Banskobystrický kraj, Detva
54. ročník slávností Pod Poľanou
2. júlový víkend
Žilinský kraj, Zuberec
Pltnícke dni Nižná
2 augustový víkend
Trnavský kraj, Trnava
Tradičný trnavský jarmok
1. septembrový víkend
Bratislavský kraj, Bratislava
Bratislava
júl 2020

Generálny partner projektu

Partneri